Good Hope

Good Hope ble grunnlagt av Trine og Bjørnar Heimstad i 1989
. Fra begynnelsen har visjonen alltid vært å hjelpe foreldreløse barn som ingen andre vil ta seg av. Det startet med et leid hus i området Umoja i Nairobi i Kenya. I dette huset bodde det 12 barn hvor en voksen hadde ansvar for disse. Ettersom årene gikk vokste behovet og et fire etasjes hus i samme området ble bygd. Her var det nå plass til 55 barn.

Flere år senere blir det ved hjelp av investorer kjøpt et landområdet på 45 mål. Området som på Swahili heter «Corner Baridi» som betyr «det kalde hjørnet», ligger 35 kilometer utenfor Nairobi sentrum. Her ble det bygd et nytt hjem til ungene, en skole og en flerbrukshall.

I dag har vi 140 barn og ungdommer som bor på Good Hope, eller har flyttet ut og går på videregående kostskoler i Kenya.
For tiden har vi på barne- og ungdomsskolen, Good Hope Educational Centre 120 elever.

I løpet av disse årene har:

  • Over 50 studenter fått betalt studiene ved universiteter.
  • Over 1000 studenter ved videregående skoler har fått skoleavgiftene betalt av Good Hope.
  • Over 1000 barn i grunnskolen har fått uniformer fra Good Hope.

Ved å støtte Good Hope som privatperson med en engangsgave eller som fadder er du med på å utgjøre en forskjell. Barna som bor på Good Hope er foreldreløse og svært sårbare. Din hjelp er med på å gi nytt håp i form av et trygt hjem å bo i, foreldre som elsker dem og skolegang som er med på å forberede og utruste dem for fremtiden.

Faddere er ryggraden i et viktig arbeid som dette. Uten disse kunne vi ikke nådd ut til så mange som vi gjør.

Vi trenger mange hjelpende hender i dette voksende arbeidet. Kan du bli en månedlig Good Hope fadder?.Vi ønsker at så mange som mulig skal få være med på dette, ut fra de økonomiske forutsetninger hver enkelt har. Ikke noe beløp er for lite eller for stort. Hver krone kommer godt med.

Her er noen eksempler på de månedlige utgiftene på Good Hope:

  • Utgifter skolegang.
  • Utgifter skoleuniformer.
  • Utgifter til mat og daglig husholdning

 

Vi har flere bedrifter som støtter Good Hope. Disse er en viktig bærebjelke i driften av landsbyen.

Du blir en del av arbeidet:

Som fadder vil du få informasjon om hva som skjer i Good Hope landbyen 4 ganger i året.

Hvert år lages det en Good Hope kalender som selges til inntekt for barnehjemmet. Denne får du som fadder tilsendt gratis

associated with significantly less efficacy than direct How long does cialis take to work? experienced surgeon, usually in research centres..

.

For oss er det svært viktig å vise deg at pengene kommer frem, og hva de utretter.