IGM Bibelsenter

I samme bygning som IGMs hovedkontor finner du også lokalene til IGM Bibelsenter som er en lokal selvstendig menighet
. Her er for tiden Bjørnar Heimstad pastor

injectable alprostadil and bleeding What is sildenafil? Erectile Dysfunction.

. Vår menighetsvisjon er å bli en menighet i lokalsamfunnet full av godhet, kjærlighet og omsorg for hverandre
.

Vi ønsker å være en menighet med sunn lære; som bygger menneskers liv, som skaper trivsel for ulike typer mennesker; som kjennetegnes av glade Jesus-etterfølgere og som kan være en støttepartner for det verdensvide arbeidet som drives fra IGM
.