Kalender:

Møter på IGM Bibelsenter:

5 januar kl 11 Bjørnar Heimstad taler
12 januar kl 11 Bjørnar Heimstad taler
Bjørnars Reiserute
14-24 januar Good Hope Kenya
9-19 februar Kampanjen i Uganda utsettes
3-10 mars Pakistan