Kalender:

Møter på IGM Bibelsenter:

Møte 20. august klokken 11:00.
Møte 3. september klokken 11:00.
Møtehelg i Harstad 25-27. august: