Kalender:

Møter på IGM Bibelsenter:

25 September kl 11 Bjørnar Heimstad
16 Oktober kl 11 Bjørnar Heimstad
23 Oktober kl 11 Bjørnar Heimstad
6  November kl 11 Bjørnar Heimstad
13 November kl 11 Bjørnar Heimstad