Kalender:

Møter på IGM Bibelsenter:

7 April kl 11.00 Bjørnar Heimstad taler
 8-10 Juni Møtehelg i Harstad
27-30 Juni Sommerbibelskolen Nordkjsobotn
Bjørnars Reiserute 
19-30 Mars Good Hope Kenya
2-5 Mai konferanse i Åsgreina ved Gardermoen