Vårt arbeid

Misjonsarbeid

IGM driver misjonsarbeid i flere land i Afrika og i Pakistan. Bjørnar Heimstad reiser ofte for å undervise lokale og innfødte medarbeidere
. Han deltar også i store utendørs møter med mange tusen til stede
. Det kristne budskapet blir forkynt. Mange liv blir forvandlet til noe positivt.

Humanitært arbeid

Vi driver vårt eget barnehjem, Good Hope, i Kenya
.

Vi støtter et barnehjem i Madras i India.

I de senere år har vi etablert et viktig hjelpearbeid mot både kvinner og barn i Pakistan.