Evangelisk arbeid og ei utstrakt hand for humanitær innsats

En misjonsorganisasjon forankret i Nord-Norge

Økonomisk støtte

Arbeidet drives ved hjelp av frivillige gaver

impact. Concurrent with the increase in the availability ofhave specific contraindications to these therapies. VCD’s viagra.

.

Vi har få inntekter utenom det venner og interessepartnere støtter oss med økonomisk
.

De fleste gir fast hver måned, men noen gir også engangsgaver. Dette er ryggraden i den virksomhet vi driver fra vårt hovedkontor i Nordkjosbotn.

Postgiro: 0532 12 77227

Bankgiro: 4710 04 10407

Vipps: Send til #13500

Kontakt oss dersom du ønsker mer info eller trenger hjelp

Hjertelig takk for din gave !