Evangelisk arbeid og ei utstrakt hand for humanitær innsats

En misjonsorganisasjon forankret i Nord-Norge

Økonomisk støtte

Arbeidet drives ved hjelp av frivillige gaver.

Vi har få inntekter utenom det venner og interessepartnere støtter oss med økonomisk.

De fleste gir fast hver måned, men noen gir også engangsgaver. Dette er ryggraden i den virksomhet vi driver fra vårt hovedkontor i Nordkjosbotn.

Postgiro: 0532 12 77227

Bankgiro: 4710 04 10407

Vipps: Send til #13500

Kontakt oss dersom du ønsker mer info eller trenger hjelp

Hjertelig takk for din gave !